Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning kräver styrelsebeslut och kan beviljas om skäl föreligger. Ägaren till lägenheten är i alla avseenden ansvarig för lägenheten även under uthyrningstiden, både vad gäller skötsel och att månadsavgiften betalas. Andrahandshyresgästen ansvarar för att information från föreningen når ägaren.

Se blankett för andrahandsuthyrning under dokument. Ni måste ansöka minst en månad innan uthyrningen påbörjas. Uthyrningen får inte påbörjas innan föreningens godkännande.

Notera att föreningen tar ut en administrativ avgift för uthyrning i andra hand. Avgiften är 10 % av ett prisbasbelopp och läggs på medlemmens månadsavgift.