Föreningen och styrelsen

Brf Guldlänken är en ekonomisk förening. När du köper en bostadsrätt blir du både medlem och delägare i föreningen.

Styrelsen

Brf Guldlänkens styrelse består av sju ledamöter som har ansvar gentemot medlemmarna för föreningens skötsel och ekonomi. Alla i styrelsen har en bostadsrätt i Guldlänken med undantag av HSB-ledamoten.

Styrelsen består av:

Victor Norberg: Ordförande
Maria Johansson: Vice ordförande
Oscar Eklund: Ekonomiansvarig
Malin Edviken: Sekreterare
Michaela Olausson: Informationsansvarig
Erik Asker: Överlåtelseansvarig
Anna Rosenberg: Fastighetsansvarig

Sebastian Floer: HSB-ledamot

Förvaltning

För den tekniska förvaltningen anlitas Novo Fastighet & Förvaltning. HSB anlitas för den administrativa förvaltningen.

Stämma

Som enskild bostadsrättsinnehavare kan du göra din röst hörd på stämman genom motioner/förslag och frågor. Brf Guldlänkens årsstämma hålls normalt i maj.

För föreningens stadgar, se under dokument.