Årsstämma 2023 och motioner

Föreningens årsstämma kommer att hållas den 24 maj i Änggårdskolonins
föreningslokal. Kallelse skickas senare.

Motioner mejlas till guldlanken@gmail.com eller lämnas i brevinkastet till
styrelserummet på Ängemarken 5 senast den 16 april.