Kontakt

Kontakta styrelsen

Mail: guldlanken@gmail.com

Styrelsen kontaktas enklast via mail. Direkt kontakt via telefon eller mail med enskild styrelsemedlem undanbedes vänligt men bestämt.
Det går också bra att lägga en skrivelse i brevinkastet till styrelserummet på Ängemarken 5.

Teknisk förvaltning och felanmälan
Fastighetsskötsel och städning utförs på entreprenad av Novo Fastighet och Förvaltning.

Har du frågor som gäller åtgärder, underhåll eller fastighetskötsel ska du kontakta felanmälan eller via telefon: 0704-917 407.
 Guldlänkens fastighetsförvaltare är:  Astrit Haziri från Optimal Service, kontaktas på astrit.haziri@optimalservice.se eller via telefon: 0728-97 81 98.

Jour
Kvällar, nätter och helger, t.ex. vid allvarliga vattenläckage eller annan allvarlig händelse som kräver omedelbar hjälp ringer man Securitas på telefon: 010-4705105. Om möjligt ber vi dig att ta kontakt med någon i styrelsen eller knacka på hos grannen för hjälp med bedömning av faran innan du ringer journumret. Observera att missbruk av jouralarm kan medföra kostnader.

Akut fara
Vid akut fara som exempelvis brand är det självklart ringa 112 som gäller.