Sophantering

I BRF Guldlänken värnar vi om en fungerande sophantering. Hjälps vi åt att sortera rätt kan vi både minska våra kostnader och bidra till en bättre miljö.

Soprum för mat- och restavfall

I varje hus finns soprum för matavfall och restavfall. I soprummen finns bruna papperspåsar för matavfall som ska slängas i de bruna mindre behållarna. Restavfallet läggs i de gröna behållarna.

Återvinningsrum

Återvinningsrummet finns på Lövskogsgatan 7 med ingång på baksidan. Det är öppet vardagar mellan 8-20 och helgdagar 10-20. Du kommer in med din tagg.

I återvinningsrummet kan du sortera:

  • tidningar
  • glasförpackningar
  • plastförpackningar
  • pappersförpackningar
  • metallförpackningar
  • batterier
  • glödlampor och lysrör

Vid respektive kärl finns anvisningar för vad som får slängas.
Exempel på sådant som INTE kan sorteras är frigolit, keramik, porslin, vaxat eller plastat papper, dammsugarpåsar och tapetrester.

Grovsopor ska inte slängas i återvinningsrummet. Dessa transporteras till t.ex. återvinningscentralen på Högsbo eller slängs i samband med de två årliga städdagarna då föreningen hyr en container. 

Det är viktigt att du inte missköter återvinningsrummet och sorterar rätt. Är något kärl fullt ber vi dig att slänga dina sopor i de gröna soptunnorna. Dock ej grovsopor.

Genom att följa anvisningarna för sophantering, så slipper vi dålig lukt och underlättar arbetet för de som hämtar soporna.


Elektronik och farligt avfall

Förbrukad elektronik kan du lägga i behållaren utanför styrelserummet på Ängemarken 5. Alla medlemmar kommer in i huset via gaveldörren.

Allt annat farligt avfall lämnas på återvinningscentralen eller till Farligt avfall-bilen .
På Göteborgs stads webbplats kan du läsa mer om vad som klassas som farligt avfall och var du kan lämna det.