Porttaggar och porttelefon

Alla fastigheter fått ett nytt skalskydd och vi har numera taggar (plastbrickor) till portarna och nya porttelefoner som är kopplade till mobiltelefonen eller hemtelefonen.

Alla lägenheter har fått ett visst antal taggar beroende på storlek på lägenheten. Tappar ni bort eller blir av med någon tagg så ska ni anmälan den som borttappad så den spärras (alla era taggar har olika nummer på sig). Alla ärenden angående porttaggar ska e-postas till guldlanken@gmail.com. Det kostar 349kr/tagg för att beställa en ny. Ni beställer taggar via guldlänkens e-post.

Vid byte och anmälan av telefonnummer till porttelefonen, e-posta nummer och namn till guldlanken@gmail.com.