Renovering

Om du funderar på att renovera din bostadsrätt rekommenderas du att först titta i Brf Guldlänkens Information om renovering. Detta hitta ni under dokument eller genom att klicka här.

Den information som finns här är svar på de vanligaste frågorna.

För att du ska få göra väsentliga ändringar i din lägenhet måste du anmäla detta till styrelsen. Ansökan om renovering ska komma in till styrelsen senast en månad innan arbetet påbörjas.

Styrelsens tillstånd krävs för följande åtgärder:

  •  Ändringar i befintliga ledningar för avlopp, värme, el eller vatten. Med detta avses bland annat installation eller förflyttning av våtutrymme, kök eller toalett. 
  • Annan större förändring av lägenheten. Det kan exempelvis handla om en ändrad planlösning i lägenheten. 
  • Du hittar en detaljerad beskrivning om renovering under dokument.

Vid renovering fyll i blanketten om renovering under dokument och maila till guldlanken@gmail.com.

Störande arbeten får endast utföras på vardagar kl.8-20 och helger kl. 9-18. Bilningsarbeten får endast utföras på vardagar kl.08.00-17.00.

Du bör informera sina grannar om renoveringen genom att förslagsvis sätta upp en lapp i trapphuset med information hur länge renoveringen bör hålla på. Vi ger ut en mall i fliken dokument som ni kan fylla i och sätta upp det i trapphuset. Det är också trevligt för grannarna om renoveringen inte drar ut på tiden. 

Mer information om föreningens allmänna regler och stadgar hittar ni under dokument.