Fakta om föreningen

Brf Guldlänken består av 10 fastigheter med totalt 173 lägenheter. 

Föreningens fastigheter byggdes 1946 (färdiga för inflytt 1947) och omfattar Ängemarken 1-11, Lövskogsgatan 3-11, Fricksgatan 2-4 samt Vildapelsgatan 3 som 2014 byggdes om från affärslokal till fyra lägenheter.

I föreningen finns 12 fyror, 52 treor, 64 tvåor och 45 ettor. Samtliga lägenheter har balkong och rymliga källar- och vindsförråd. Det finns även två lokaler som idag används som frisersalong och tandläkarmottagning.

Fastigheterna är tre våningar höga tegelhus som ligger i ett grönt och lugnt område på Norra Guldheden. Föreningen förfogar över en tomtyta på 15 890 kvm i Annedals församling, stadsdelsnämnd Centrum. År 1984-85 genomgick Guldlänkens fastigheter en genomgripande renovering där bland annat stambyte ingick.

Området präglas av närheten till park- och naturområdena på Guldhedsberget. Föreningen har ett eget grönområde och upplevs som lugnt och trivsamt. Från Wavrinskys plats och Medicinaregatan går flera buss- och spårvagnslinjer.