Trivselregler

Vårt gemensamma mål i Brf Guldlänken är att huset ska hålla god standard och vi ska känna att vi bor tryggt. Vi är olika, men måste ta hänsyn till varandra när vi bor vägg-i-vägg och delar på utrymmen. Vi löser helst eventuella problem grannar emellan genom att tala med varandra. Var och en av oss har del i ansvaret för huset. Om det är svårt att komma fram till en lösning på problemet kan man vända sig till styrelsen. Vad som gäller vid störande beteende kan du läsa om i stadgarna och i Bostadsrättslagen.

Visa hänsyn till grannarna

- Rök inte i gemensamma lokaler och trapphus.
- Borra, snickra eller för inte oväsen mellan klockan 22.00-07.00.
- Rasta inte hundar och andra husdjur på de gemensamma gräsmattorna.
- Skaka inte mattor och sängkläder från balkong/fönster
- Mata inte fåglar från balkongen
- Grilla inte på balkongen
- Gör rent efter dig i tvättstugan och håll tiden.
- Respektera reglerna för soprummen samt återvinningsrummet.

Säkerhet

- Häng inte blomlådor på balkongens utsida
- Förvara inte saker i trapphuset eller på andra fria ytor.
- Se till att dörrar till vind, källare, förråd, cykelrum, återvinningsrum och övriga gemensamma lokaler är ordentligt låsta.
- Var uppmärksam på skadegörelse. Genom att förebygga skadegörelse slipper vi onödiga kostnader som vi gemensamt måste betala.

 För mer detaljerad information om trivselregler och regler i föreningen se under dokument.