Parkering

Boendeparkering

För att parkera längs gatorna i området krävs ett boendeparkeringstillstånd. För mer information om boendeparkering gå in på Göteborgs Stads webbplats eller ring 031-368 00 00.

Parkeringshus

Vid Geovetarcentrun finns ett stort parkeringshus som tillhör SBB. Kontakta dem på 020- 24 42 00 för mer information.

Gästparkering

Gästparkering med automater finns:

  • mitt emot Ängemarken 9 vid Geovetarcentrum
  • i korsningen Fricksgatan och Lövskogsgatan
  • längs gatan vid Guldhedstorget