HSB medlem


För dig som medlem inom HSB erbjuds du en rad tjänster och möjligheter. Läs mer om inspiration och vägledning för din boendesituation!

Medlemserbjudanden

Som medlem i HSB erbjuds ni löpande olika erbjudande kopplande till boendet. HSB kan även hjälpa dig med råd och inspiration kring din boende situation.