Nya stadgar

Förändringar av Bostadsrättslagen och Årsredovisningslagen som trädde i kraft 1 januari 2023 gör att styrelsen för Brf Guldlänken vill revidera föreningens stadgar till HSB:s normalstadgar 2023. En jämförelse mellan stadgarna finns här.