Information till mäklare

Information till mäklare vid försäljning i Guldlänken’s förening.

1. Har ni utfört någon renovering/underhåll på senare år? Isf vad och när?
Ja, det pågår relining arbete i våra fastigheter, där sista etappen påbörjas inom kort. Trapphusen är nyligen renoverade och vi har fått nya porttelefoner och tagg-system. Även källare är under renovering. Allt finns i rådande underhållsplan.

2. Har ni några planerade renoveringar/underhåll inom de närmsta åren? Isf vad och när?
Pågående relining i vissa fastigheter samt renovering av källargångar, främst målning

3. Har avgiften förändrats sen 2014-01-01? Isf när och hur mycket?
Avgiften höjdes med 1% inför 2014. 2015 och 2016 års avgifter oförändrade.Avgiften höjdes med 1% vid årsskiftet till 2017. Under 2018 var årsavgiften oförändrad och höjdes med en 1% inför 2019. Under 2020 var avgiften oförändrad.

 4. Har ni några beslutade avgiftsförändringar på gång? Isf när och hur mycket?
Eventuella avgiftshöjningarna beslutas tillsammans med ekonom på HSB i november varje år.  Hur eller om avgiften höjs 2021 går inte att prognostisera idag.

5. Hur många procent behöver tex mina barn äga om de ska bo i lägenheten?
Vi rekommenderar att den som bor i lägenheten äger minst 10%. Annars måste en andrahandsansökan lämnas in. Styrelsen beviljar andrahandsuthyrning ett år i taget.

6. När brukar årsstämman hållas?
Årsstämman brukar hållas i maj varje år.

7. Vilka förmåner har ni för era medlemmar?
I föreningen finns en målerilokal och pingisrum som alla får använda. Vi har även avtal med Fjäderborgen för att spela gratis badminton vissa tider. På föreningens grönområden finns lekplats, plats för grillning samt utemöbler.

8. Hur ser det ut med föreningsaktiviteter?
Föreningen har gemensam städdag två ggr/år, vår och höst. Det finns även en odlingsgrupp för den intresserade.

Mycket information går att hitta i våra årsredovisningar samt allmänna regler som finns på hemsidan!