Information till mäklare

Information till mäklare vid försäljning i Guldlänkens förening.

1. Har ni utfört någon renovering/underhåll på senare år? I så fall vad och när?
Reliningarbete i våra fastigheter är nyss genomfört. Trapphusen är nyligen renoverade och vi har fått nya porttelefoner och tagg-system. Installation av IMD-el gjordes under 2022 . Allt finns i rådande underhållsplan.

2. Har ni några planerade renoveringar/underhåll inom de närmsta åren? I så fall vad och när?
Solceller håller på att installeras på taken till fastigheterna.

3. Har avgiften förändrats sen 2016-01-01? I så fall när och hur mycket?
Under 2016 var årsavgiften oförändrad. Avgiften höjdes med 1% vid årsskiftet till 2017. Under 2018 var årsavgiften oförändrad och höjdes med  1% inför 2019. Under 2020 var avgiften oförändrad och inför 2021 höjdes avgiften med 1% . Inför 2022 höjdes avgiften med 1% och inför 2023 med 16%.

4. Har ni några beslutade avgiftsförändringar på gång? I så fall när och hur mycket?

Eventuella avgiftshöjningarna beslutas tillsammans med ekonom på HSB i november varje år.  

5. Hur många procent behöver tex mina barn äga om de ska bo i lägenheten?
Vi rekommenderar att den som bor i lägenheten äger minst 10%. Annars måste en andrahandsansökan lämnas in. Styrelsen beviljar andrahandsuthyrning ett år i taget.

6. När brukar årsstämman hållas?
Årsstämman brukar hållas i maj varje år.

7. Vilka förmåner har ni för era medlemmar?
I föreningen finns en målerilokal och pingisrum som alla får använda. På föreningens grönområden finns lekplats, plats för grillning samt utemöbler.

8. Hur ser det ut med föreningsaktiviteter?
Föreningen har gemensam städdag två gånger per år, vår och höst. Det finns även en odlingsgrupp för den intresserade.


Mycket information går att hitta i våra årsredovisningar samt allmänna regler som finns på hemsidan!