Information till mäklare

Information till mäklare vid försäljning i Guldlänkens förening.

1. Har ni utfört någon renovering/underhåll på senare år? I så fall vad och när?
Reliningarbete i våra horisontella stammar utfördes 2021, innan så har vi renoverat trapphusen och bytt ut vårt porttelefonsystem så att vi nu har taggar istället för nycklar. 

Vi har även installerat rörelsestyrd belysning i våra gemensamma utrymmen. 

Installation av IMD-el gjordes under 2022  och 2023 installerades solceller på taken på våra fastigheter. 

2. Har ni några planerade renoveringar/underhåll inom de närmsta åren?
Balkonger och stambyten av de vertikala stammarna ligger inom de närmsta 10 åren, vi genomför nu utredningar för att se när detta behöver utföras och i vilken omfattning. 

3. Hur har avgifterna ändrats de senaste åren?

  • 2017 var årsavgiften oförändrad
  • 2018 höjdes årsavgiften med 1 procent
  • 2019 var årsavgiften oförändrad
  • 2020 höjdes årsavgiften med 1 procent
  • 2021 var årsavgiften oförändrad
  • 2022 höjdes årsavgiften med 1 procent
  • 2023 höjdes årsavgiften med 16 procent
  • 2024 höjdes årsavgiften med 8 procent

4. Hur beslutas avgiftshöjningar?

Eventuella avgiftshöjningarna beslutas tillsammans med ekonom på HSB i november varje år.  

5. Hur många procent behöver tex mina barn äga om de ska bo i lägenheten?
Vi rekommenderar att den som bor i lägenheten äger minst 10%. Annars måste en andrahandsansökan lämnas in. Styrelsen beviljar andrahandsuthyrning ett år i taget.

6. När brukar årsstämman hållas?
Årsstämman brukar hållas i maj varje år.

7. Vilka förmåner har ni för era medlemmar?
I föreningen finns en målerilokal och pingisrum som alla får använda. På föreningens grönområden finns lekplats, plats för grillning samt utemöbler.
Föreningen har även en träningslokal som medlemmar får tillgång till genom en separat ansökan. 

8. Hur ser det ut med föreningsaktiviteter?
Föreningen har gemensam städdag två gånger per år, vår och höst. Det finns även en odlingsgrupp för den intresserade.


Mycket information går att hitta i våra årsredovisningar samt allmänna regler som finns på hemsidan!